Jednostka jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako jednostka samorządowa Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Jednostka dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, będącą własnością Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.Opracowanie: Stefano Kocka