Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia składnicy akt.

Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do składnicy akt.

Rejestry udostępniane są osobą, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.Opracowanie: Stefano Kocka