Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Ostrów Mazowiecka

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ostrołęce.Opracowanie: Stefano Kocka