Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Przedszkole mieści się w zielonym otoczeniu, w dwukondygnacyjnym, wolno stojącym budynku z ogrodem i placem zabaw.

Pracujemy zgodnie z hasłem: „Przedszkole Małego Artysty“, rozwijając aktywność twórczą dziecka w różnych obszarach edukacyjnych. Tworzymy warunki do rozwoju takich ekspresji, jak: matematyczna, przyrodnicza, muzyczno-taneczna, słowno-ruchowa i plastyczna.

Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców, konsultacje indywidualne, zebrania ogólne i grupowe, na które zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, m.in. logopedów, psychologów, pedagogów oraz lekarzy.

Realizujemy projekty edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:

  1. „Od przedszkolaka do pierwszaka“ - program wychowania przedszkolnego;
  2. „Zabawa z kolorami“ - rozwijanie aktywności twórczej poprzez zabawę (projekt P-21);
  3. Język angielski - autorski program do posługiwania się językiem angielskim dla dzieci 3,4,5-letnich;
  4. „Przyjaciele Zippiego“ - program promocji zdrowia psychicznego;
  5. „Czyste powietrze wokół nas“ - edukacja antytytoniowa;
  6. „Moje dziecko idzie do szkoły“ - program higienicznego trybu życia.

Ponadto współpracujemy z pobliską szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, MOSiR, MDK, DPS-em oraz innymi partnerami lokalnymi.

Proponujemy cztery posiłki dziennie (kuchnia domowa), zapewniając dzieciom rodzinną atmosferę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30 - 16:30 oraz pod numerem telefonu: 29 746 20 56Opracowanie: Stefano Kocka