Misja przedszkola:

Przedszkole zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju dzieci przy współudziale rodziców. Kształtuje poczucie własnej wartości, wpaja szacunek do innych, uczy tolerancji.

Nasze przedszkole ma charakter przedszkola artystycznego, którego działalność ściśle wiąże się z rozwijaniem twórczej postawy dziecka poprzez wychowanie przez plastykę, muzykę, teatr, taniec, wprowadzenie dzieci w świat matematyki, literatury poprzez stosowanie ciekawych i nowatorskich metod i form pracy.

Cele przedszkola:

 • Kształtowanie osobowości dziecka poprzez działanie, tworzenie, przeżywanie, budowanie systemu własnej wartości;

 • Rozwój kreatywności, pamięci, wrażliwości estetycznej, samodzielności, umiejętności pokonywania trudności.

 • Rozwój emocji, motoryki, mowy, zaspokajanie potrzeby ekspresji, wytrwałości.

 • Rozwój dziecka w atmosferze radości, spokoju, swobody.

 • Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, bogatej oferty programowej, wspomaganie intelektualnego rozwoju poprzez stopniowanie trudności dzieci.

 • Nauka przyjaźni, współpracy z rówieśnikami, umiejętności niesienia pomocy, koleżeńskości.

Zadania przedszkola:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka.

 • Współdziałanie z rodziną w wychowywaniu dziecka.

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

 • W miarę możliwości otaczanie opieką dzieci przewlekle chorych.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 • Respektowanie Konwencji Praw Dziecka.Opracowanie: Stefano Kocka