Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Ostrów Mazowiecka

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ostrołęce.Opracowanie: Stefano Kocka