Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

ZSS mieści w małej miejscowości, w Starym Lubiejewie budynku otoczonym zielenią.

Pracujemy zgodnie z hasłem:

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze- jest nie widoczne dla oczu" ~Antoine de Saint-Exupéry

Staramy się rozwijać aktywność twórczą naszych uczniów w różnych obszarach edukacyjnych. Zespół Szkół Specjalnych jest to miejsce przyjazne uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem, zespołem downa, epilepsją, czy dziecięcym porażeniem mózgowym. Warunki szkolne dostosowane są także do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (posiadamy windę, dostosowane łazienki).

Szkoły i Oddziały wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, posiadającymi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na świadectwach nie wpisuje się nazwy "specjalna".

Programy nauczania zespołów klasowych układane są w zależności od możliwości dzieci w danej grupie klasowej -- dla danego zespołu klasowego lub indywidualnie dla każdego ucznia z uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się.

Dla uczniów organizowane są zajęcia wspierające rozwój, między innymi zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacja indywidualna, logopedia, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, terapia ręki, terapia taktylna, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna i psychologiczna oraz wiele innych.Opracowanie: Stefano Kocka