W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie wchodzi:

I. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie:

A. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

B. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Nauka w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny obejmujący klasy od I do III (edukacja wczesnoszkolna)

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.

II. Trzyletnia Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

III. Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

IV. Nauczanie indywidualne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.Opracowanie: Stefano Kocka